Veszélyes és nem veszélyes hulladékok semlegesítése, ártalmatlanítása

Jogszabályok

 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
 • 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízzügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
 • 347/2006. (XII. 23.) Korm.rendelet a könyezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
 • 2012. évi CLXXXV. tv. a hulladékról
 • 444/2012. (XII.29) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről
 • 443/2012. (XII.29) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
 • 442/2012. (XII.29) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
 • 441/2012. (XII.29) Korm. rendelet a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 440/2012. (XII.29) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezességekről
 • 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről
 • 145/2012. (XII.27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól
 • 20/2005. (VI. 5.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak részletes szabályairól
 • 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről
 • 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
 • 56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM együttes rendelet az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról
 • 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról
 • 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól
 • 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
 • 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
 • 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
 

ECO-REAL
Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi kft.
1108 Budapest
Serpenyő u. 11.

Domain regisztráció, webtárhely - FSNET
Webdesign - FSWEB