Veszélyes és nem veszélyes hulladékok semlegesítése, ártalmatlanítása

Hulladék listák

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOK BEGYŰJTÉSE - EWC 02
Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó hulladékok
FAIPARI HULLADÉKOK BEGYŰJTÉSE - EWC 03
Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír és kartongyártásból származó hulladékok
BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉKOK BEGYŰJTÉSE - EWC 04
Bőr-, szőrme- és textilipari hulladékok
SZERVETLEN KÉMIAI HULLADÉKOK BEGYŰJTÉSE - EWC 06
Szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok
SZERVES KÉMIAI HULLADÉKOK BEGYŰJTÉSE - EWC 07
Szerves kémiai folyamtokból származó hulladékok
FESTÉK HULLADÉKOK BEGYŰJTÉSE - EWC 08
Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
FIXÍR, HÍVÓ ÁRTALMATLANÍTÁSA - EWC 09
Fényképészeti ipar hulladékai
TERMIKUS GYÁRTÁSI FOLYAMATOK HULLADÉKAINAK BEGYŰJTÉSE - EWC 10
Termikus gyártásfolyamatokból származó hulladékok
FÉMEK FELVÁSÁRLÁSA - EWC 11
Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladékok; nemvas fémek hidrometallurgiai hulladékai
FÉMEK HULLADÉKAINAK FELVÁSÁRLÁSA - EWC 12
Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok
HASZNÁLT OLAJOK BEGYŰJTÉSE - EWC 13
SZERVES OLDÓSZEREK BEGYŰJTÉSE - EWC 14
CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA - EWC 15
Hulladékká vált csomagolóanyagok, közelebbről nem meghatározott abszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat
ELEMEK ÉS AKKUMULÁTOROK BEGYŰJTÉSE - EWC 16
A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok
ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK BEGYŰJTÉSE - EWC 17
EGÉSZSÉGÜGYI HULLADÉKOK BEGYŰJTÉSE - EWC 18
Emberek, illetve állatok egészségügyi ellátásából és/vagy az azzal kapcsolatos kutatásából származó hulladékok (kivéve azokat a konyhai és éttermi hulladékokat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származnak)
IPARI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSE - EWC 19
Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból származó hulladékok
ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK BEGYŰJTÉSE - EWC 20
Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is
VESZÉLYES HULLADÉKOK TELJES LISTA
NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK TELJES LISTA
 

ECO-REAL
Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi kft.
1108 Budapest
Serpenyő u. 11.

Domain regisztráció, webtárhely - FSNET
Webdesign - FSWEB